Hiển thị tất cả 26 kết quả

Show sidebar
Show All
-29%
Túi Dior Book Tote Grey Xám 36cm Best Quality
Close

Túi Dior Book Tote Grey Xám 36cm Best Quality

5.000.0009.500.000
 • Size 36x26.5x16.5cm
 • Chất liệu: GREY DIOR OBLIQUE EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
-29%
Túi Dior Book Tote Pink Hồng 36cm Best Quality
Close

Túi Dior Book Tote Pink Hồng 36cm Best Quality

5.000.0009.500.000
 • Size 36x26.5x16.5cm
 • Chất liệu: PINK DIOR OBLIQUE EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
-29%
Túi Dior Book Tote Toile de Jouy Embroidery Grey Xám 36cm Best Quality
Close

Túi Dior Book Tote Toile de Jouy Embroidery Grey Xám 36cm Best Quality

5.000.0009.500.000
 • Size 36x26.5x16.5cm
 • Chất liệu: Grey Toile de Jouy Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
-29%
Túi Dior Book Tote Toile de Jouy Embroidery Pink Hồng 36cm Best Quality
Close

Túi Dior Book Tote Toile de Jouy Embroidery Pink Hồng 36cm Best Quality

5.000.0009.500.000
 • Size 36x26.5x16.5cm
 • Chất liệu: Pink Toile de Jouy Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
-29%
Túi Dior Book Tote Xanh Dương 36cm Best Quality
Close

Túi Dior Book Tote Toile de Jouy Embroidery Xanh Dương 36cm Best Quality

5.000.0009.500.000
 • Size 36x26.5x16.5cm
 • Chất liệu: Blue Toile de Jouy Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
Túi Dior Book Tote Xanh Dương 22,5cm Best Quality
Close
Túi Dior Book Tote Xanh Dương 36,5cm Best Quality
Close

Túi Dior Book Tote Xanh Dương 36,5cm Best Quality

5.500.0007.500.000
Kích thước: 36.5x28x17.5cm
-29%
Túi Dior Book Tote Xanh Dương 36cm Best Quality
Close

Túi Dior Book Tote Xanh Dương 36cm Best Quality

5.000.0009.500.000
 • Size 36x26.5x16.5cm
 • Chất liệu: BLUE DIOR OBLIQUE EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
Túi Dior Book Tote Xanh Dương 41,5cm Best Quality
Close
-27%
Túi Large Dior Book Tote Xanh Dương 42cm Best Quality
Close

Túi Large Dior Book Tote Blue Xanh Dương 42cm Best Quality

5.500.00010.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: BLUE DIOR OBLIQUE EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-27%
Túi Large Dior Book Tote Burgundy Màu Đỏ Tía 42cm Best Quality
Close

Túi Large Dior Book Tote Burgundy Màu Đỏ Tía 42cm Best Quality

5.500.00010.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: Burgundy Velvet Dior Oblique Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-27%
Túi Large Dior Book Tote Gray Xám 42cm Best Quality
Close

Túi Large Dior Book Tote Gray Màu Xám 42cm Best Quality

5.500.00010.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: GRAY DIOR OBLIQUE EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-27%
Túi Large Dior Book Tote Hibicus Thêu Hoa Màu Kem 42cm Best Quality
Close

Túi Large Dior Book Tote Hibicus Thêu Hoa Màu Kem 42cm Best Quality

5.500.00010.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: Dior hibicus embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-17%
Túi Large Dior Book Tote Jadin D'Hiver Tranh Thêu 42cm Best Quality
Close

Túi Large Dior Book Tote Jadin D’Hiver Tranh Thêu 42cm Best Quality

7.000.00010.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: Ecru Multicolor Dior Jardin d'Hiver Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-27%
Túi Large Dior Book Tote Red Flower Thêu Hoa Màu Hồng Nhạt 42cm Best Quality
Close

Túi Large Dior Book Tote Red Flower Thêu Hoa Màu Hồng Nhạt 42cm Best Quality

5.500.00010.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: Multicolor flower embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-27%
Túi Large Dior Book Tote Rosa Mutabilis Thêu Hoa 42cm Best Quality
Close

Túi Large Dior Book Tote Rosa Mutabilis Thêu Hoa Màu Trắng 42cm Best Quality

5.500.00010.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: ROSA MOTABILIS EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-27%
Túi Large Dior Book Tote Tiger Blue Reverse Xanh Dương 42cm Best Quality
Close

Túi Large Dior Book Tote Tiger Blue Reverse Màu Xanh Dương 42cm Best Quality

5.500.00010.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: BLUE TOILE DE JOUY REVERSE EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-27%
Túi Large Dior Book Tote Tiger Blue Xanh Dương 42cm Best Quality
Close

Túi Large Dior Book Tote Tiger Blue Xanh Dương 42cm Best Quality

5.500.00010.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: BLUE TOILE DE JOUY EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-27%
Túi Large Dior Book Tote Tiger Gray Xám 42cm Best Quality
Close

Túi Large Dior Book Tote Tiger Gray Xám 42cm Best Quality

5.500.00010.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: GRAY TOILE DE JOUY EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-14%
Túi Medium Dior Book Tote Jadin D'Hiver Màu Kem Tranh Thêu 36cm Best Quality
Close

Túi Medium Dior Book Tote Jadin D’Hiver Màu Kem Tranh Thêu 36cm Best Quality

6.500.0009.500.000
 • Size 36 x 27.5 x 16.5 cm
 • Chất liệu: Beige Multicolor Dior Jardin d'Hiver Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-14%
Túi Medium Dior Book Tote Jadin D'Hiver Tranh Thêu 36cm Best Quality
Close

Túi Medium Dior Book Tote Jadin D’Hiver Tranh Thêu 36cm Best Quality

6.500.0009.500.000
 • Size 36 x 27.5 x 16.5 cm
 • Chất liệu: Ecru Multicolor Dior Jardin d'Hiver Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-18%
Túi Small Dior Book Tote Blue Xanh Dương 26cm Best Quality
Close

Túi Small Dior Book Tote Blue Màu Xanh Dương 26cm Best Quality

6.000.0009.000.000
 • Size 26.5x21x14 cm
 • Chất liệu: Blue Dior Oblique Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-18%
Túi Small Dior Book Tote Blue Tiger Reverse Tranh Thêu 26cm Best Quality
Close

Túi Small Dior Book Tote Blue Tiger Reverse Tranh Thêu 26cm Best Quality

6.000.0009.000.000
 • Size 26.5x21x14 cm
 • Chất liệu: Blue Toile de Jouy Reverse Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-18%
Túi Small Dior Book Tote Gray Xám 26cm Best Quality
Close

Túi Small Dior Book Tote Gray Màu Xám 26cm Best Quality

6.000.0009.000.000
 • Size 26.5x21x14 cm
 • Chất liệu: Gray Dior Oblique Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-18%
Túi Small Dior Book Tote Latte Zodiac Tranh thêu 26cm Best Quality
Close

Túi Small Dior Book Tote Latte Zodiac Tranh thêu 26cm Best Quality

6.000.0009.000.000
 • Size 26.5x21x14 cm
 • Chất liệu: Latte Toile de Jouy Zodiac Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần
-15%
Túi Small Dior Book Tote Zodiac Tranh Thêu 26cm Best Quality
Close

Túi Small Dior Book Tote Zodiac Tranh Thêu 26cm Best Quality

5.500.0009.000.000
 • Size 26.5 x 21 x 14 cm
 • Chất liệu: Multicolor Dior Pixel Zodiac Embroidery
 • Màu:
 • - Black
 • - Latte
 • - Yellow
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần