Hiển thị tất cả 49 kết quả

Túi Dior Book Tote Grey Xám 36cm Best Quality

5.000.00010.000.000
 • Size 36x26.5x16.5cm
 • Chất liệu: GREY DIOR OBLIQUE EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu

Túi Dior Book Tote Pink Hồng 36cm Best Quality

6.500.00010.000.000
 • Size 36x26.5x16.5cm
 • Chất liệu: PINK DIOR OBLIQUE EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu

Túi Dior Book Tote Toile de Jouy Embroidery Grey Xám 36cm Best Quality

5.000.00010.000.000
 • Size 36x26.5x16.5cm
 • Chất liệu: Grey Toile de Jouy Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu

Túi Dior Book Tote Toile de Jouy Embroidery Pink Hồng 36cm Best Quality

5.000.00010.000.000
 • Size 36x26.5x16.5cm
 • Chất liệu: Pink Toile de Jouy Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu

Túi Dior Book Tote Toile de Jouy Embroidery Xanh Dương 36cm Best Quality

7.000.00010.000.000
 • Size 36x26.5x16.5cm
 • Chất liệu: Blue Toile de Jouy Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu

Túi Dior Book Tote Xanh Dương 36,5cm Best Quality

5.500.00010.000.000
Kích thước: 36.5x28x17.5cm

Túi Dior Book Tote Xanh Dương 36cm Best Quality

5.000.00010.000.000
 • Size 36x26.5x16.5cm
 • Chất liệu: BLUE DIOR OBLIQUE EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu

Túi Large Dior Book Tote Blue Xanh Dương 42cm Best Quality

5.500.00011.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: BLUE DIOR OBLIQUE EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Large Dior Book Tote Burgundy Màu Đỏ Tía 42cm Best Quality

4.000.00011.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: Burgundy Velvet Dior Oblique Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Large Dior Book Tote Gray Màu Xám 42cm Best Quality

5.500.00011.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: GRAY DIOR OBLIQUE EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Large Dior Book Tote Hibicus Thêu Hoa Màu Kem 42cm Best Quality

5.500.00011.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: Dior hibicus embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Large Dior Book Tote Jadin D’Hiver Tranh Thêu 42cm Best Quality

7.000.00011.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: Ecru Multicolor Dior Jardin d'Hiver Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Large Dior Book Tote Plan De Paris Embroidery Đen Trắng 42CM Best Quality

7.000.00010.000.000
 • Size 42 x 35 x 18.5 cm
 • Chất liệu: Black Plan de Paris Embroidery
 • Vừa laptop 15 inch
 • Thêu tên: thêm 1tr
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Large Dior Book Tote Plan De Paris Embroidery Trắng Đen 42CM Best Quality

7.000.00010.000.000
 • Size 42 x 35 x 18.5 cm
 • Chất liệu: White Plan de Paris Embroidery
 • Vừa laptop 15 inch
 • Thêu tên: thêm 1tr
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Large Dior Book Tote Red Flower Thêu Hoa Màu Hồng Nhạt 42cm Best Quality

5.500.00011.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: Multicolor flower embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Large Dior Book Tote Rosa Mutabilis Thêu Hoa Màu Trắng 42cm Best Quality

5.500.00011.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: ROSA MOTABILIS EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Large Dior Book Tote Tiger Blue Reverse Màu Xanh Dương 42cm Best Quality

5.500.00011.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: BLUE TOILE DE JOUY REVERSE EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Large Dior Book Tote Tiger Blue Xanh Dương 42cm Best Quality

5.500.00011.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: BLUE TOILE DE JOUY EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Large Dior Book Tote Tiger Gray Xám 42cm Best Quality

5.500.00011.000.000
 • Size 42x35x18.5 cm
 • Chất liệu: GRAY TOILE DE JOUY EMBROIDERY
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Large Dior Book Tote Trắng Latte Zodiac Tranh Thêu 42CM Best Quality

5.500.00011.000.000
 • Size 42 x 35 x 18.5 cm
 • Chất liệu: Multicolor Dior Pixel Zodiac Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Large Dior Book Tote Xanh Multicolor D-Constellation Tranh Thêu 42CM Best Quality

7.000.00011.000.000
 • Size 42 x 35 x 18.5 cm
 • Chất liệu: Blue Multicolor Dior D-Constellation Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Medium Dior Book Tote Black Macro Houndstooth Embroidery 36CM Best Quality

7.000.00010.000.000
 • Size 36 x 27.5 x 16.5 cm
 • Chất liệu: Black Macro Houndstooth Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1tr
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Medium Dior Book Tote Đen Zodiac Tranh Thêu 36CM Best Quality

6.500.00010.000.000
 • Size 36 x 27.5 x 16.6 cm
 • Chất liệu: Multicolor Dior Pixel Zodiac Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Medium Dior Book Tote Gold Rêve D’Infini Embroidery 36CM Best Quality

6.500.00010.000.000
 • Size: 36 x 27.5 x 16.5 cm
 • Chất liệu: Dior Rêve d'Infini Embroidery with Gold-Tone Metallic Thread
 • Thêu tên: thêm 1tr
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Medium Dior Book Tote Jadin D’Hiver Màu Kem Tranh Thêu 36cm Best Quality

6.500.00010.000.000
 • Size 36 x 27.5 x 16.5 cm
 • Chất liệu: Beige Multicolor Dior Jardin d'Hiver Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Medium Dior Book Tote Jadin D’Hiver Tranh Thêu 36cm Best Quality

6.500.00010.000.000
 • Size 36 x 27.5 x 16.5 cm
 • Chất liệu: Ecru Multicolor Dior Jardin d'Hiver Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Medium Dior Book Tote Multicolor Rêve D’Infini Embroidery 36CM Best Quality

7.000.00010.000.000
 • Size 36 x 27.5 x 16.5 cm
 • Chất liệu: Multicolor Rêve d'Infini Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1tr
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Medium Dior Book Tote Plan De Paris Embroidery Đen Trắng 36CM Best Quality

7.000.0009.000.000
 • Size 36 x 27.5 x 16.5 cm
 • Chất liệu: Black Plan de Paris Embroidery
 • Vừa laptop 15 inch
 • Thêu tên: thêm 1tr
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Medium Dior Book Tote Plan De Paris Embroidery Trắng Đen 36CM Best Quality

6.500.0009.000.000
 • Size 36 x 27.5 x 16.5 cm
 • Chất liệu: White Plan de Paris Embroidery
 • Vừa laptop 15 inch
 • Thêu tên: thêm 1tr
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Medium Dior Book Tote Trắng Latte Zodiac Tranh Thêu 36CM Best Quality

7.000.00010.000.000
 • Size 36 x 27.5 x 16.5 cm
 • Chất liệu: Latte Toile de Jouy Zodiac Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Medium Dior Book Tote White And Blue Rêve D’Infini Embroidery 36CM Best Quality

7.000.00010.000.000
 • Size: 36 x 27.5 x 16.5 cm
 • Chất liệu: White and Blue Rêve d'Infini Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1tr
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Medium Fluorescent Xanh Tiger Toile De Jouy Reverse Tranh Thêu 36CM Best Quality

5.000.00010.000.000
 • Size 36 x 27.5 x 16.6 cm
 • Chất liệu: Flourescent Toile de Jouy Reverse Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Mini Dior Book Tote Blue Màu Xám 22cm Best Quality

4.000.0008.000.000
 • Size 22.5 x 15 x 6 cm
 • Chất liệu: Gray Dior Oblique Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Mini Dior Book Tote Blue Màu Xanh Dương 22cm Best Quality

4.000.0008.000.000
 • Size 22.5 x 15 x 6 cm
 • Chất liệu: Blue Dior Oblique Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Mini Dior Book Tote Phone Bag Beige Multicolor Mizza Tranh Thêu 13CM Best Quality

5.500.0008.000.000
 • Size 13 x 18 x 5 cm
 • Chất liệu: Beige Multicolor Mizza Embroidery
 • Kèm dây đeo chéo
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Mini Dior Book Tote Phone Bag Hazelnut Toile de Jouy Tiger Tranh Thêu 13CM Best Quality

4.000.0008.000.000
 • Size 13 x 18 x 5 cm
 • Chất liệu: Toile de Jouy Embroidery
 • Kèm dây đeo chéo
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Mini Dior Book Tote Phone Bag Trắng Latte Zodiac Tranh Thêu 13CM Best Quality

5.500.0008.000.000
 • Size 13 x 18 x 5 cm
 • Chất liệu: Multicolor Dior Pixel Zodiac Embroidery
 • Kèm dây đeo chéo
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Mini Dior Book Tote Phone Bag Vàng Zodiac Tranh Thêu 13CM Best Quality

5.500.0008.000.000
 • Size 13 x 18 x 5 cm
 • Chất liệu: Multicolor Dior Pixel Zodiac Embroidery
 • Kèm dây đeo chéo
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Mini Dior Book Tote Phone Bag Xanh Dior Oblique Tranh Thêu 13CM Best Quality

5.500.0008.000.000
 • Size 13 x 18 x 5 cm
 • Chất liệu: Blue Dior Oblique Embroidery
 • Kèm dây đeo chéo
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Mini Dior Book Tote Phone Bag Xanh Tiger Toile De Jouy Reverse Tranh Thêu 13CM Best Quality

5.500.0008.000.000
 • Size 13 x 18 x 5 cm
 • Chất liệu: Toile De Jouy Reverse Embroidery
 • Kèm dây đeo chéo
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Small Dior Book Tote Blue Màu Xanh Dương 26cm Best Quality

5.500.0009.000.000
 • Size 26.5x21x14 cm
 • Chất liệu: Blue Dior Oblique Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Small Dior Book Tote Blue Tiger Reverse Tranh Thêu 26cm Best Quality

5.500.0009.000.000
 • Size 26.5x21x14 cm
 • Chất liệu: Blue Toile de Jouy Reverse Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Small Dior Book Tote Gray Màu Xám 26cm Best Quality

5.500.0009.000.000
 • Size 26.5x21x14 cm
 • Chất liệu: Gray Dior Oblique Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Small Dior Book Tote Latte Zodiac Tranh thêu 26cm Best Quality

5.500.0009.000.000
 • Size 26.5x21x14 cm
 • Chất liệu: Latte Toile de Jouy Zodiac Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Small Dior Book Tote Plan De Paris Embroidery Trắng Đen 26CM Best Quality

6.000.0008.500.000
 • Size 26.6 x 21 x 14 cm
 • Chất liệu: White Plan de Paris Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1tr
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Small Dior Book Tote Trắng Latte Dreamy Sky Ciel De Rêve Tranh Thêu 26CM Best Quality

5.500.0009.000.000
 • Size 26.5 x 21 x 14 cm
 • Chất liệu: Multicolor Dior Ciel De Rêve Embroidery
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Small Dior Book Tote Zodiac Tranh Thêu 26cm Best Quality

4.000.0009.000.000
 • Size 26.5 x 21 x 14 cm
 • Chất liệu: Multicolor Dior Pixel Zodiac Embroidery
 • Màu:
 • - Black
 • - Latte
 • - Yellow
 • Thêu tên: thêm 1 triệu
 • Thời gian order thêu tên: 4-6 tuần

Túi Dior Book Tote là một trong những chiếc túi xách thời trang hiện đại và đáng đầu tư nhất ở trên thị trường hiện nay. Với thiết kế đơn giản nhưng đầy ấn tượng và đựng được cả thế giới, túi Dior Book Tote là sản phẩm đáng mơ ước của mọi cô gái trên thế giới.

Với nhiều hoa văn họa tiết, túi Dior Book Tote với các size mini 22 cm, size 26.5 cm, size 36.5 cm, size 41,5 cm để cho các tình yêu lựa chọn.

Lịch sử hình thành túi Dior Book Tote

Túi Dior Book Tote là một sản phẩm thời trang nổi tiếng của nhà mốt Dior. Nó được ra mắt lần đầu tiên trong bộ sưu tập Xuân/Hè năm 2018 của Dior. Chiếc túi Tote này mang trên mình một vẻ đẹp thoải mái và quyến rũ. Chiếc túi Dior Book Tote được thiết kế dựa trên hình ảnh và cảm hứng từ túi xách cổ điển. Nó mang trong mình sự sang trọng và phong cách hiện đại của Dior.

Túi Dior Book Tote có hình dáng hộp chữ nhật, với các đường nét thẳng và góc cạnh sắc sảo. Nguyên bản, túi được làm từ vải canvas có in hoa văn Dior Oblique truyền thống, kết hợp với các họa tiết và màu sắc độc đáo của nhà mốt. Nó được thiết kế để có thể chứa được nhiều vật phẩm cá nhân, như sách, tạp chí, điện thoại di động và các vật dụng khác. Một trong những đặc điểm nổi bật của túi là kích thước lớn và không có khóa kéo hoặc dây đeo, tạo ra một phong cách tự nhiên và thoải mái.

Túi Dior Book Tote Siêu Cấp - Best Quality Chuẩn Like Auth

Từ khi được ra mắt, túi Dior Book Tote đã trở thành một biểu tượng thời trang và là một trong những sản phẩm phổ biến nhất của Dior. Nó đã được thấy trên các ngôi sao và người nổi tiếng, và đã trở thành một món đồ khá phổ biến trong cộng đồng yêu thích thời trang. Túi Dior Book Tote đã được tái thiết kế và phát hành trong nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm các phiên bản từ da, nhung, và các vật liệu cao cấp khác.

Vì sao túi Dior Book Tote là sản phẩm đáng đầu tư?

Tính tiện lợi của túi Dior Book Tote

Túi Dior Book Tote được thiết kế để có kích thước rộng rãi, cho phép bạn chứa nhiều vật phẩm cá nhân, từ sách, tạp chí, laptop, điện thoại di động cho đến các vật dụng hàng ngày khác. Điều này rất hữu ích khi bạn cần mang theo nhiều đồ trong ngày hoặc khi đi du lịch.

Túi Dior Book Tote có thiết kế đơn giản và thanh lịch, phù hợp cho nhiều dịp khác nhau. Bạn có thể sử dụng nó khi đi làm, đi chơi, đi du lịch hoặc thậm chí trong các sự kiện thời trang. Túi có thể dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục và phong cách khác nhau. Thực chất, chiếc túi Dior Book Tote trở nên được ưa chuộng vì những cô nàng fashionista mê dịch chuyển. Túi Dior Book Tote được làm từ các chất liệu cao cấp và chăm chút đến từng chi tiết, đảm bảo sự bền bỉ và đẳng cấp. Bạn có thể sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, cẩn thận mà không bị xộc xệch như các dạng túi có phom dáng mềm khác.

Túi Dior Book Tote Siêu Cấp - Best Quality Chuẩn Like Auth

Khoang chứa của túi xách Dior Book Tote rộng rãi có thể đựng được cả thế giới. Ngay cả một chiếc laptop to cho đến những món đồ thông dụng của phái đẹp như: son, phấn, gương, sạc điện thoại, điện thoại, sách vở,… cũng có thể đựng vừa hết. Dior Book Tote được xem là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến đi cuối tuần ngắn ngày, đây là người bạn đồng hành trong những chuyến đi xa mang theo những vật dụng cá nhân không thể nào thiếu được.

Với tính tiện lợi của mình, mà rất nhiều mỹ nhân đình đám, các giới thượng lưu giàu có đã lựa chọn túi Dior Book Tote cho những chuyến đi của mình.

Túi Dior Book Tote thiết kế kiểu dáng đơn giản, cổ điển

Được tạo nên từ bàn tay của nhà thiết kế thiên tài Maria Grazia Chiuri – giám đốc sáng tạo của nhà mốt Dior. Túi Dior Book Tote được thiết kế theo phong cách đơn giản và cổ điển. Đặc điểm chính của kiểu dáng này là sự tối giản và thanh lịch, tạo nên một vẻ ngoài truyền thống và tinh tế.

Túi có hình dạng hộp chữ nhật đơn giản, với các đường nét thẳng và góc cạnh sắc sảo. Nó không có nhiều chi tiết phức tạp hay hoa văn rườm rà, tạo ra một cái nhìn trang nhã và thuần túy. Thiết kế đơn giản này giúp túi trở thành một món phụ kiện dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục và phong cách khác nhau.

Túi Dior Book Tote Siêu Cấp - Best Quality Chuẩn Like Auth

Một trong những phiên bản phổ biến nhất của túi Dior Book Tote là họa tiết Dior Oblique, một hoa văn truyền thống của nhà mốt. Họa tiết này là sự kết hợp của các chữ “D” của Dior, tạo thành một mẫu hoa văn độc đáo và đặc trưng. Tuy nhiên, túi cũng có sẵn trong nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau, từ những gam màu trung tính đến những màu sắc táo bạo và sặc sỡ, tạo ra sự đa dạng và lựa chọn cho người dùng.

Kiểu dáng đơn giản và cổ điển của túi Dior Book Tote mang đến một sự sang trọng tinh tế và dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục và phong cách thời trang khác nhau.

Chiếc túi dễ phối đồ, tiện dùng và không bao giờ lỗi mốt

Chiếc túi Dior Book Tote có rất nhiều màu sắc với những hình thêu khác nhau từ xanh, đỏ, đen đến hồng với các họa tiết độc đáo như cây dừa, da báo, hoa văn Oblique hay các họa tiết dạng thổ cẩm nhiều màu sắc,…. Ít có chiếc túi nào lại sở hữu nhiều màu sắc cùng họa tiết đa dạng như vậy và khác biệt giống như chiếc túi Dior Tote Book này.

Với những chiếc túi fullsize, bạn có thể phối với trang phục thường ngày, trang phục dạo phố. Nếu nàng ngại mang một chiếc túi quá lớn, thì nàng có thể mua chiếc túi dạng minisize để dễ dàng phối với những chiếc váy nhẹ nhàng, nữ tính.

Ngoài ra, túi Dior Book Tote không bao giờ lỗi mốt và luôn giữ được giá trị thời trang. Với kiểu dáng cổ điển và đơn giản, nó không bị ảnh hưởng bởi các xu hướng thời trang thay đổi nhanh chóng. Bạn có thể tin tưởng rằng túi Dior Book Tote sẽ luôn là một món phụ kiện phong cách và đẳng cấp trong suốt nhiều năm tới.

Túi Dior Book Tote Siêu Cấp - Best Quality Chuẩn Like Auth

Mua túi túi Dior Book Tote siêu cấp ở đâu?

Dòng túi xách Dior Book Tote rất được các ngôi sao nổi tiếng trên thế giới, giới thượng lưu ưa chuộng, đây là niềm mơ ước hàng hiệu của mọi cô nàng đều muốn sở hữu chúng. Tuy nhiên giá của túi Dior Book Tote chính hãng lại khá cao không phải ai đã có đủ chi phí để sở hữu cho mình một sản phẩm chính hãng. Nên việc sở hữu một chiếc túi Like Auth 99% gần giống với hàng thật với chi phí thấp hơn rất nhiều sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Quý khách hàng hãy ghé ngay Ruby Store chúng tôi luôn đảm bảo khách hàng sẽ được hài lòng với chất lượng sản phẩm. Với những đường may tinh tế, tỉ mỉ, được kiểm tra chất lượng thì túi Dior siêu cấp sẽ thể hiện được giá trị của sản phẩm mà không hề thua gì túi thật.

Để mua được sản phẩm túi Dior Book Tote da thật chuẩn auth mà không qua trung gian thì hãy liên hệ ngay với Ruby Store để được tư vấn nhé!

Ruby Store Luxury

 • Địa chỉ: 436/37 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM ( Ngay ngã ba CMT8 quẹo vào Đỗ Thị Lời)
 • Điện thoại: 0973 443 418 – 0779 088 990
 • Email: tranquoc2406@gmail.com
 • Zalo: 0973443418 (Giày) – 0932011188 (Túi)