Hiển thị tất cả 8 kết quả

Show sidebar
Show All
-10%
Túi Chanel 22 Shopping Bag Black Da Bê Best Quality 38 CM
Close

Túi Chanel 22 Shopping Bag Black Đen Da Bê Best Quality 38 CM

18.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
 • Logo phủ sơn trắng
-10%
Túi Chanel 22 Shopping Bag Brown Caramel Da Bê Siêu Cấp 38 CM
Close

Túi Chanel 22 Shopping Bag Brown Caramel Da Bê Siêu Cấp 38 CM

6.500.0009.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-10%
Túi Chanel 22 Shopping Bag Pink Hồng Da Bê Best Quality 38 CM
Close

Túi Chanel 22 Shopping Bag Pink Hồng Da Bê Best Quality 38 CM

9.000.00018.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-10%
Túi Chanel 22 Shopping Bag Purple Tím Da Bê Best Quality 38 CM
Close

Túi Chanel 22 Shopping Bag Purple Tím Da Bê Best Quality 38 CM

9.000.00018.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-10%
Túi Chanel 22 Shopping Bag White Trắng Logo Đen Da Bê Best Quality 38 CM
Close

Túi Chanel 22 Shopping Bag White Trắng Logo Đen Da Bê Best Quality 38 CM

9.000.00018.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
 • Logo phủ sơn đen
-10%
Túi Chanel 22 Shopping Bag White Trắng Logo Vàng Da Bê Best Quality 38 CM
Close

Túi Chanel 22 Shopping Bag White Trắng Logo Vàng Da Bê Best Quality 38 CM

18.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-10%
Túi Chanel 22 Shopping Black Da Bê Siêu Cấp
Close

Túi Chanel 22 Shopping Black Đen Da Bê Siêu Cấp 38 CM

9.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-10%
Túi Chanel 22 Shopping White Da Bê Siêu Cấp
Close

Túi Chanel 22 Shopping White Trắng Da Bê Siêu Cấp 38 CM

9.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng