Hiển thị tất cả 24 kết quả

Show sidebar
-50%
Túi Chanel 22 Handbag Black Gold Đen Vàng Da Bê 38CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Handbag Black Gold Đen Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality

5.000.00018.000.000
 • Size 38 x 42 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-42%
Túi Chanel 22 Handbag Light Brown Gold Nâu Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Handbag Light Brown Gold Nâu Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality

7.000.00018.000.000
 • Size 38 x 42 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-50%
Túi Chanel 22 Handbag Pink Gold Hồng Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Handbag Pink Gold Hồng Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality

5.000.00018.000.000
 • Size 38 x 42 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-14%
Túi Chanel 22 Large Handbag Black Gold Đen Vàng Da Bê 45CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Large Handbag Black Gold Đen Logo Vàng Da Bê 45CM Best Quality

9.500.00019.500.000
 • Size 45 x 48 x 10 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-14%
Túi Chanel 22 Large Handbag Black White Đen Trắng Da Bê 45CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Large Handbag Black White Đen Logo Trắng Da Bê 45CM Best Quality

9.500.00019.500.000
 • Size 45 x 48 x 10 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
 • Logo kim loại phủ sơn trắng
-42%
Túi Chanel 22 Medium Handbag Irridescent Hồng Logo Bạc Da Bê 38CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Medium Handbag Irridescent Hồng Logo Bạc Da Bê 38CM Best Quality

7.000.00018.000.000
 • Size 38 x 42 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại phủ sơn
-50%
Túi Chanel 22 Medium Handbag Trắng Logo Bạc Da Bê 38CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Medium Handbag Trắng Logo Bạc Da Bê 38CM Best Quality

5.000.00018.000.000
 • Size 38 x 42 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ bạc
-14%
Túi Chanel 22 Shopping Bag Black Đen Da Bê 38CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Shopping Bag Black Đen Logo Trắng Da Bê 38CM Best Quality

18.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
 • Logo phủ sơn trắng
-30%
Túi Chanel 22 Shopping Bag Brown Caramel Da Bê Siêu Cấp 38 CM
Close

Túi Chanel 22 Shopping Bag Brown Caramel Nâu Logo Vàng Da Bê 38CM Siêu Cấp

7.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-22%
Túi Chanel 22 Shopping Bag Pink Hồng Da Bê Best Quality 38 CM
Close

Túi Chanel 22 Shopping Bag Pink Hồng Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality

7.000.00018.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-14%
Túi Chanel 22 Shopping Bag Purple Tím Da Bê Best Quality 38 CM
Close

Túi Chanel 22 Shopping Bag Purple Tím Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality

9.000.00018.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-22%
Túi Chanel 22 Shopping Bag White Trắng Logo Đen Da Bê Best Quality 38 CM
Close

Túi Chanel 22 Shopping Bag White Trắng Logo Đen Da Bê 38CM Best Quality

7.000.00018.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
 • Logo phủ sơn đen
-47%
Túi Chanel 22 Shopping Bag White Trắng Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Shopping Bag White Trắng Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality

5.000.00018.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-22%
Túi Chanel 22 Shopping Black Da Bê Siêu Cấp
Close

Túi Chanel 22 Shopping Black Đen Logo Vàng Da Bê 38CM Siêu Cấp

7.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-30%
Túi Chanel 22 Shopping White Da Bê Siêu Cấp
Close

Túi Chanel 22 Shopping White Trắng Logo Vàng Da Bê 38CM Siêu Cấp

7.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-50%
Túi Chanel 22 Small Handbag Black Gold Đen Vàng Da Bê 34CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Small Handbag Black Gold Đen Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality

5.000.00017.000.000
 • Size 34 x 36.5 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-22%
Túi Chanel 22 Small Handbag Black White Đen Trắng Da Bê 34CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Small Handbag Black White Đen Logo Trắng Da Bê 34CM Best Quality

7.000.00017.000.000
 • Size 34 x 36.5 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
 • Logo kim loại phủ sơn trắng
-28%
Túi Chanel 22 Small Handbag Light Brown Gold Nâu Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Small Handbag Light Brown Gold Nâu Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality

6.500.00017.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-15%
Túi Chanel 22 Small Handbag Pink Coral Gold Hồng Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Small Handbag Pink Coral Gold Hồng Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality

8.500.00017.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-15%
Túi Chanel 22 Small Handbag Pink Gold Hồng Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Small Handbag Pink Gold Hồng Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality

8.500.00017.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-15%
Túi Chanel 22 Small Handbag Purple Gold Tím Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Small Handbag Purple Gold Tím Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality

8.500.00017.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
-44%
Túi Chanel 22 Small Handbag Trắng Logo Bạc Da Bê 34CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Small Handbag Trắng Logo Bạc Da Bê 34CM Best Quality

5.000.00016.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ bạc
-15%
Túi Chanel 22 Small Handbag White Black Trắng Logo Đen Da Bê 34CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Small Handbag White Black Trắng Logo Đen Da Bê 34CM Best Quality

8.500.00017.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
 • Logo kim loại phủ sơn đen
-15%
Túi Chanel 22 Small Handbag White Black Trắng Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality
Close

Túi Chanel 22 Small Handbag White Black Trắng Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality

8.500.00017.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng