Hiển thị tất cả 41 kết quả

Túi Chanel 22 24C Shopping Bag Đen Da Bê Bóng GHW Best Quality

14.000.00019.000.000
 • Size 45 x 30 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại màu vàng cổ hoặc màu bạc
 • Best: nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic
 • Lựa chọn: - Gold hardware - Silver hardware

Túi Chanel 22 24C Shopping Bag Đen Da Bê Bóng SHW Best Quality

14.000.00019.000.000
 • Size 45 x 30 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại màu vàng cổ hoặc màu bạc
 • Best: nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic
 • Lựa chọn: - Gold hardware - Silver hardware

Túi Chanel 22 24C Shopping Bag Trắng Da Bê Bóng GHW 45CM Best Quality

14.000.00019.000.000
 • Size 45 x 30 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại màu vàng cổ
 • Best: nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi Chanel 22 Handbag Black Gold Đen Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality

5.500.00018.000.000
 • Size 38 x 42 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Handbag Light Brown Gold Nâu Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality

7.000.00018.000.000
 • Size 38 x 42 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Handbag Pink Gold Hồng Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality

9.000.00018.000.000
 • Size 38 x 42 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Large Handbag Black Gold Đen Logo Vàng Da Bê 45CM Best Quality

9.500.00019.500.000
 • Size 45 x 48 x 10 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Large Handbag Black White Đen Logo Trắng Da Bê 45CM Best Quality

9.500.00019.500.000
 • Size 45 x 48 x 10 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
 • Logo kim loại phủ sơn trắng

Túi Chanel 22 Medium Handbag Đen Logo Bạc Da Bê SHW 38CM Best Quality

5.500.00018.000.000
 • Size 38 x 42 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, shiny calfskin
 • Phần cứng: kim loại màu bạc
 • Best Pháp: nguyên liệu nhập khẩu tương đương chính hãng

Túi Chanel 22 Medium Handbag Đen Logo Vàng Da Bê GHW 39CM Best Quality

10.000.00021.000.000
 • Size 39 x 42 x 8 cm
 • Da bê nhăn hiệu ứng bóng, aged calfskin
 • Phần cứng: kim loại màu vàng cổ antique gold
 • Best Pháp: nguyên liệu nhập khẩu tương đương chính hãng

Túi Chanel 22 Medium Handbag Irridescent Hồng Logo Bạc Da Bê 38CM Best Quality

7.000.00018.000.000
 • Size 38 x 42 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại phủ sơn

Túi Chanel 22 Medium Handbag Trắng Logo Bạc Da Bê 38CM Best Quality

9.000.00018.000.000
 • Size 38 x 42 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ bạc

Túi Chanel 22 Medium Shopping Bag So Black Đen Logo Đen Da Bê 38CM Best Quality

10.000.00018.000.000
 • Size 38 x 42 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại màu đen
 • Best: nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi Chanel 22 Mini Handbag Black Shiny Đen Logo Bạc Da Bê SHW 20CM Best Quality

6.000.00015.000.000
 • Code: AS3980
 • Size 20 x 19 x 6 cm
 • Chất liệu: shiny clalfskin nhập khẩu từ Pháp
 • Phần cứng bằng thép tráng bạc nhập khẩu từ Ý
 • Best: Nguyên liệu nhập khẩu châu Âu chuẩn real
 • Túi có một ngăn chính, bên trong có flat pocket
 • Microchip
 • Đeo chéo hoặc xách tay

Túi Chanel 22 Mini Handbag Dark Blue Shaded Xanh Đen Logo Vàng Da Bê 20CM GHW Best Quality

8.000.00015.000.000
 • Code: AS3980
 • Size 20 x 19 x 6 cm
 • Chất liệu: shaded clalfskin nhập khẩu từ Pháp
 • Phần cứng bằng thép mạ vàng nhập khẩu từ Ý
 • Best: Nguyên liệu nhập khẩu châu Âu chuẩn real
 • Túi có một ngăn chính, bên trong có flat pocket
 • Microchip
 • Đeo chéo hoặc xách tay

Túi Chanel 22 Mini Handbag Đen Bóng Da Bê GHW 20CM Best Quality

6.000.00015.000.000
 • Code: AS3980
 • Size 20 x 19 x 6 cm
 • Chất liệu: shiny clalfskin nhập khẩu từ Pháp
 • Phần cứng bằng thép mạ vàng nhập khẩu từ Ý
 • Best: Nguyên liệu nhập khẩu châu Âu chuẩn real
 • Túi có một ngăn chính, bên trong có flat pocket
 • Microchip
 • Đeo chéo hoặc xách tay

Túi Chanel 22 Mini Handbag Đen Crumpled Da Bê Pearl Chain GHW 20CM Best Quality

6.000.00016.000.000
 • Code: AS3980
 • Size 20 x 19 x 6 cm
 • Chất liệu: shiny crumpled clalfskin nhập khẩu từ Pháp
 • Phần cứng bằng thép mạ vàng nhập khẩu từ Ý
 • Best: Nguyên liệu nhập khẩu châu Âu chuẩn real
 • Túi có một ngăn chính, bên trong có flat pocket
 • Microchip
 • Đeo chéo hoặc xách tay

Túi Chanel 22 Mini Handbag Pink Shiny Hồng Logo Vàng Da Bê 20CM GHW Best Quality

6.000.00015.000.000
 • Code: AS3980
 • Size 20 x 19 x 6 cm
 • Chất liệu: shiny clalfskin nhập khẩu từ Pháp
 • Phần cứng bằng thép mạ vàng nhập khẩu từ Ý
 • Best: Nguyên liệu nhập khẩu châu Âu chuẩn real
 • Túi có một ngăn chính, bên trong có flat pocket
 • Microchip
 • Đeo chéo hoặc xách tay

Túi Chanel 22 Mini Handbag Vàng Nhạt Bóng Da Bê GHW 20CM Best Quality

7.500.00015.000.000
 • Code: AS3980
 • Size 20 x 19 x 6 cm
 • Chất liệu: shiny clalfskin nhập khẩu từ Pháp
 • Phần cứng bằng thép mạ vàng nhập khẩu từ Ý
 • Best: Nguyên liệu nhập khẩu châu Âu chuẩn real
 • Túi có một ngăn chính, bên trong có flat pocket
 • Microchip
 • Đeo chéo hoặc xách tay

Túi Chanel 22 Mini Handbag White Shiny Trắng Logo Vàng Da Bê 20CM GHW Best Quality

6.000.00015.000.000
 • Code: AS3980
 • Size 20 x 19 x 6 cm
 • Chất liệu: shiny clalfskin nhập khẩu từ Pháp
 • Phần cứng bằng thép mạ vàng nhập khẩu từ Ý
 • Best: Nguyên liệu nhập khẩu châu Âu chuẩn real
 • Túi có một ngăn chính, bên trong có flat pocket
 • Microchip
 • Đeo chéo hoặc xách tay

Túi Chanel 22 Shopping Bag Black Đen Logo Trắng Da Bê 38CM Best Quality

18.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
 • Logo phủ sơn trắng

Túi Chanel 22 Shopping Bag Brown Caramel Nâu Logo Vàng Da Bê 38CM Siêu Cấp

7.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Shopping Bag Pink Hồng Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality

9.000.00018.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Shopping Bag Purple Tím Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality

9.000.00018.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Shopping Bag White Trắng Logo Đen Da Bê 38CM Best Quality

9.000.00018.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
 • Logo phủ sơn đen

Túi Chanel 22 Shopping Bag White Trắng Logo Vàng Da Bê 38CM Best Quality

7.000.00018.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Shopping Black Đen Logo Vàng Da Bê 38CM Siêu Cấp

7.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Shopping White Trắng Logo Vàng Da Bê 38CM Siêu Cấp

7.000.000
 • Size 38x42x8cm
 • Da bê hiệu ứng bóng
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Small Handbag Black Gold Đen Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality

5.500.00017.000.000
 • Size 34 x 36.5 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Small Handbag Black White Đen Logo Trắng Da Bê 34CM Best Quality

7.000.00017.000.000
 • Size 34 x 36.5 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
 • Logo kim loại phủ sơn trắng

Túi Chanel 22 Small Handbag Đen Logo Bạc Da Bê SHW 34CM Best Quality

5.500.00017.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 7 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, shiny calfskin
 • Phần cứng: kim loại màu bạc
 • Best Pháp: nguyên liệu nhập khẩu tương đương chính hãng

Túi Chanel 22 Small Handbag Đen Logo Vàng Da Bê GHW 34CM Best Quality

9.500.00020.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 7 cm
 • Da bê nhăn hiệu ứng bóng, aged calfskin
 • Phần cứng: kim loại màu vàng cổ antique gold
 • Best Pháp: nguyên liệu nhập khẩu tương đương chính hãng

Túi Chanel 22 Small Handbag Light Brown Gold Nâu Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality

8.500.00017.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Small Handbag Pink Coral Gold Hồng Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality

8.500.00017.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Small Handbag Pink Gold Hồng Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality

8.500.00017.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Small Handbag Purple Gold Tím Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality

8.500.00017.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Small Handbag Trắng Logo Bạc Da Bê 34CM Best Quality

8.500.00016.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ bạc

Túi Chanel 22 Small Handbag White Black Trắng Logo Đen Da Bê 34CM Best Quality

8.500.00017.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng
 • Logo kim loại phủ sơn đen

Túi Chanel 22 Small Handbag White Trắng Logo Vàng Da Bê 34CM Best Quality

8.500.00017.000.000
 • Size 34.5 x 37 x 8 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại mạ vàng

Túi Chanel 22 Small Shopping Bag So Black Đen Logo Đen Da Bê 34CM Best Quality

9.000.00017.000.000
 • Size 34 x 37 x 7 cm
 • Da bê hiệu ứng bóng, da nhập Pháp
 • Phần cứng bằng kim loại màu đen
 • Best: nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi Chanel 23P Small Bucket Bag Màu Đen Lambskin GHW Best Quality

6.500.00016.000.000
 • Code: AS3793
 • Chanel Small Bucket Bag từ bộ sưu tập 23P mới nhất (lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Chanel 22, đây là phiên bản mini)
 • Màu đen chỉ dành cho khách hàng VVIP tại Store chính hãng
 • Size 17 x 16 x 7 cm
 • Da lambskin nhập khẩu từ Pháp
 • Phần cứng bằng thép mạ vàng nhập khẩu từ Ý
 • Best: Nguyên liệu nhập khẩu châu Âu chuẩn real
 • Túi có một ngăn chính, bên trong có zip pocket
 • Mặt sau có flat pocket
 • Microchip
 • Nhiều cách sử dụng: đeo chéo hoặc xách tay, charm có thể tháo rời