Hiển thị tất cả 41 kết quả

Túi Celine / Teen Triomphe Bag In Đen Shiny Calfskin Best Quality

6.500.00012.000.000
 • Size 7 X 6 X 3 inch (18,5 X 14 X 8 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Ba ngăn bên trong
 • Túi bên trong có khoá kéo và túi phẳng
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 35 - 50 cm

Túi Celine / Teen Triomphe Bag In Tromphe Canvas And Calfskin Tan Best Quality

6.500.00012.000.000
 • Size 7 X 6 X 3 inch (18,5 X 14 X 8 cm)
 • Triomphe canvas, viền da calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Ba ngăn bên trong
 • Túi bên trong có khoá kéo và túi phẳng
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 35 - 50 cm

Túi Celine / Teen Triomphe Bag In Tromphe Canvas And Calfskin Trắng Best Quality

5.500.00012.000.000
 • Size 7 X 6 X 3 inch (18,5 X 14 X 8 cm)
 • Triomphe canvas, viền da calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Ba ngăn bên trong
 • Túi bên trong có khoá kéo và túi phẳng
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 35 - 50 cm

Túi Celine Classique Triomphe Bag In Camel Shiny Calfskin Best Quality

7.500.00013.000.000
 • Size 9 X 6 X 3 inch (22.5 X 16.5 X 8 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Ba ngăn bên trong
 • Túi bên trong có khoá kéo và túi phẳng
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 41 - 51 cm

Túi Celine Classique Triomphe Bag In Đen Shiny Calfskin Best Quality

7.500.00013.000.000
 • Size 9 X 6 X 3 inch (22.5 X 16.5 X 8 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Ba ngăn bên trong
 • Túi bên trong có khoá kéo và túi phẳng
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 41 - 51 cm

Túi Celine Classique Triomphe Bag In Hồng Antique Shiny Calfskin Best Quality

7.500.00013.000.000
 • Size 9 X 6 X 3 inch (22.5 X 16.5 X 8 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Ba ngăn bên trong
 • Túi bên trong có khoá kéo và túi phẳng
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 41 - 51 cm

Túi Celine Classique Triomphe Bag In Nude Shiny Calfskin Best Quality

7.500.00013.000.000
 • Size 9 X 6 X 3 inch (22.5 X 16.5 X 8 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Ba ngăn bên trong
 • Túi bên trong có khoá kéo và túi phẳng
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 41 - 51 cm

Túi Celine Classique Triomphe Bag In Pebble Shiny Calfskin Best Quality

7.500.00013.000.000
 • Size 9 X 6 X 3 inch (22.5 X 16.5 X 8 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Ba ngăn bên trong
 • Túi bên trong có khoá kéo và túi phẳng
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 41 - 51 cm

Túi Celine Classique Triomphe Bag In Triomphe Canvas And Calfskin Tan Best Quality

7.500.00013.000.000
 • Size 9 X 6 X 3 inch (22.5 X 16.5 X 8 cm)
 • Triomphe canvas, viền da calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Ba ngăn bên trong
 • Túi bên trong có khoá kéo và túi phẳng
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 41 - 51 cm

Túi Celine Large Soft 16 Bag In Supple Grained Calfskin Đen Best Quality

9.000.00016.000.000
 • Size 15 x 10 x 7 inch (38 x 25.5 x 17.5 cm)
 • Da bê hạt, grained calfskin
 • Lót da suede calfskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Đeo vai
 • Khoá xoay turn lock
 • Hai ngăn chính
 • Ngăn phụ trượt phẳng
 • Độ dài dây đeo: 28 cm

Túi Celine Large Soft 16 Bag In Supple Grained Calfskin Pebble Best Quality

9.000.00016.000.000
 • Size 15 x 10 x 7 inch (38 x 25.5 x 17.5 cm)
 • Da bê hạt, grained calfskin
 • Lót da suede calfskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Đeo vai
 • Khoá xoay turn lock
 • Hai ngăn chính
 • Ngăn phụ trượt phẳng
 • Độ dài dây đeo: 28 cm

Túi Celine Large Soft 16 Bag In Supple Grained Calfskin Tan Best Quality

9.000.00016.000.000
 • Size 15 x 10 x 7 inch (38 x 25.5 x 17.5 cm)
 • Da smooth calfskin
 • Lót da suede calfskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Đeo vai
 • Khoá xoay turn lock
 • Hai ngăn chính
 • Ngăn phụ trượt phẳng
 • Độ dài dây đeo: 28 cm

Túi Celine Medium Classic Bag In Box Calfskin Camel Best Quality

7.500.00013.000.000
 • Size 9 X 6 X 4 inch (23 X 15 X 10 cm)
 • Da box calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Xách tay, đeo chéo và đeo vai
 • Khoá bậc bằng kim loại mạ vàng
 • Hai ngăn chính, bên trong có double flat pocket
 • Ngăn kéo phụ trong cùng
 • Dây đeo có thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 22 - 43 cm

Túi Celine Medium Classic Bag In Box Calfskin Đen Best Quality

7.500.00013.000.000
 • Size 9 X 6 X 4 inch (23 X 15 X 10 cm)
 • Da box calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Xách tay, đeo chéo và đeo vai
 • Khoá bậc bằng kim loại mạ vàng
 • Hai ngăn chính, bên trong có double flat pocket
 • Ngăn kéo phụ trong cùng
 • Dây đeo có thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 22 - 43 cm

Túi Celine Medium Soft 16 In Smooth Calfskin Đen Best Quality

8.000.00015.000.000
 • Size 13 x 9 x 6 inch (32 x 25 x 15 cm)
 • Da bê hạt, grained calfskin
 • Lót da suede calfskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Đeo vai
 • Khoá xoay turn lock
 • Hai ngăn chính
 • Ngăn phụ trượt phẳng
 • Độ dài dây đeo: 30 cm

Túi Celine Medium Soft 16 In Smooth Calfskin Tan Best Quality

8.000.00015.000.000
 • Size 13 x 9 x 6 inch (32 x 25 x 15 cm)
 • Da smooth calfskin
 • Lót da suede calfskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Đeo vai
 • Khoá xoay turn lock
 • Hai ngăn chính
 • Ngăn phụ trượt phẳng
 • Độ dài dây đeo: 30 cm

Túi Celine Mini 16 In Natural Calfskin Đen Best Quality

13.000.000
 • Size 7 X 6 X 3 inch (17.5 X 15 X 7.5 cm)
 • Da calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Xách tay, đeo chéo và đeo vai
 • Khoá xoay turn lock
 • Hai ngăn chính
 • Ngăn kéo phụ ở giữa
 • Ngăn phụ dạng trượt trong cùng
 • Dây đeo có thể tháo rời, không thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 48 cm (19 inch)

Túi Celine Mini 16 In Natural Calfskin Tan Best Quality

7.000.00013.000.000
 • Size 7 X 6 X 3 inch (17.5 X 15 X 7.5 cm)
 • Da calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Xách tay, đeo chéo và đeo vai
 • Khoá xoay turn lock
 • Hai ngăn chính
 • Ngăn kéo phụ ở giữa
 • Ngăn phụ dạng trượt trong cùng
 • Dây đeo có thể tháo rời, không thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 48 cm (19 inch)

Túi Celine Mini Besace Cuir Triomphe In Smooth Calfskin Tan Best Quality

5.500.0007.000.000
 • Size 4 X 4 X 2 inch (11 X 10 X 5 cm)
 • Calfskin
 • Lót da calfskin
 • Phần cứng kim loại mạ vàng
 • Đeo chéo, đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE bằng da
 • Một ngăn chính
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo tối đa: 55 cm

Túi Celine Mini Besace Triomphe In Shiny Calfskin Đen Best Quality

6.000.00010.000.000
 • Size 6 X 5 X 2 inch (15.5 X 11.5 X 5 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và xách tay
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Một ngăn chính
 • Một flat pocket ở phía trước
 • Dây đeo có thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 54 cm

Túi Celine Mini Besace Triomphe In Shiny Calfskin Hồng Nhạt Best Quality

6.000.00010.000.000
 • Size 6 X 5 X 2 inch (15.5 X 11.5 X 5 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và xách tay
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Một ngăn chính
 • Một flat pocket ở phía trước
 • Dây đeo có thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 54 cm

Túi Celine Mini Besace Triomphe In Shiny Calfskin Rice Trắng Best Quality

6.000.00010.000.000
 • Size 6 X 5 X 2 inch (15.5 X 11.5 X 5 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và xách tay
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Một ngăn chính
 • Một flat pocket ở phía trước
 • Dây đeo có thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 54 cm

Túi Celine Mini Triomphe Bag In Triomphe Canvas And Calfskin Tan Best Quality

4.000.0007.000.000
 • Size 4 X 3 X 2 inch (11 X 8 X 5 cm)
 • Tan triomphe canvas, viền da calfskin
 • Lót da calfskin và vải
 • Phần cứng kim loại mạ vàng
 • Đeo chéo, đeo vai và xách tay
 • Khoá TRIOMPHE kim loại màu vàng
 • Một ngăn chính
 • Dây đeo có thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo tối đa: 55 cm

Túi Celine Mini Triomphe In Shiny Calfskin Đen Best Quality

5.500.0007.000.000
 • Size 4 X 3 X 2 inch (11 X 8 X 5 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da calfskin
 • Phần cứng kim loại mạ vàng
 • Đeo chéo, đeo vai và xách tay
 • Khoá TRIOMPHE kim loại màu vàng
 • Một ngăn chính
 • Dây đeo có thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo tối đa: 55 cm

Túi Celine Mini Triomphe In Shiny Calfskin Hồng Flamingo Best Quality

4.000.0007.000.000
 • Size 4 X 3 X 2 inch (11 X 8 X 5 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da calfskin
 • Phần cứng kim loại mạ vàng
 • Đeo chéo, đeo vai và xách tay
 • Khoá TRIOMPHE kim loại màu vàng
 • Một ngăn chính
 • Dây đeo có thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo tối đa: 55 cm

Túi Celine Mini Vertical Cabas In Triomphe Canvas And Calfskin With Celine Print Tan Best Quality

5.500.0008.000.000
 • Size 7 X 8 X 2 inch (17 X 20.5 X 4 cm)
 • Triomphe canvas, viền da calfskin
 • Lót vải
 • Phần cứng màu vàng
 • Xách tay, đeo chéo và đeo vai
 • Tay cầm bằng da cao: 10 cm
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 48 - 50 cm

Túi Celine Mini Vertical Cabas In Triomphe Canvas And Calfskin With Celine Print Trắng Best Quality

5.500.0008.000.000
 • Size 7 X 8 X 2 inch (17 X 20.5 X 4 cm)
 • Triomphe canvas, viền da calfskin
 • Lót vải
 • Phần cứng màu vàng
 • Xách tay, đeo chéo và đeo vai
 • Tay cầm bằng da cao: 10 cm
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 48 - 50 cm

Túi Celine Teen Chain Besace Triomphe In Shiny Calfskin Đen Best Quality

7.000.00012.000.000
 • Size 7 X 6 X 2 inch (19 X 15 X 6 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Một ngăn chính
 • Một flat pocket ở phía trước
 • Một zipped pocket ở phía sau
 • Độ dài dây đeo (chain drop): 50 cm

Túi Celine Teen Chain Besace Triomphe In Shiny Calfskin Rice Trắng Best Quality

7.000.00012.000.000
 • Size 7 X 6 X 2 inch (19 X 15 X 6 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Một ngăn chính
 • Một flat pocket ở phía trước
 • Một zipped pocket ở phía sau
 • Độ dài dây đeo (chain drop): 50 cm

Túi Celine Teen Chain Besace Triomphe In Shiny Calfskin So Đen Best Quality

7.000.00012.000.000
 • Size 7 X 6 X 2 inch (19 X 15 X 6 cm)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu đen
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại màu đen
 • Một ngăn chính
 • Một flat pocket ở phía trước
 • Một zipped pocket ở phía sau
 • Độ dài dây đeo (chain drop): 50 cm

Túi Celine Teen Classic Bag In Box Calfskin Amazone Best Quality

7.000.00012.000.000
 • Size 7.3 X 6 X 2.3 inch (18.5 X 15.5 X 6 cm)
 • Da box calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Xách tay, đeo chéo và đeo vai
 • Khoá bậc bằng kim loại mạ vàng
 • Hai ngăn chính, ngăn sau có flat pocket
 • Dây đeo có thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 42 - 50 cm

Túi Celine Teen Classic Bag In Box Calfskin Antique Rose Best Quality

7.000.00012.000.000
 • Size 7.3 X 6 X 2.3 inch (18.5 X 15.5 X 6 cm)
 • Da box calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Xách tay, đeo chéo và đeo vai
 • Khoá bậc bằng kim loại mạ vàng
 • Hai ngăn chính, ngăn sau có flat pocket
 • Dây đeo có thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 42 - 50 cm

Túi Celine Teen Classic Bag In Box Calfskin Camel Best Quality

7.000.00012.000.000
 • Size 7.3 X 6 X 2.3 inch (18.5 X 15.5 X 6 cm)
 • Da box calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Xách tay, đeo chéo và đeo vai
 • Khoá bậc bằng kim loại mạ vàng
 • Hai ngăn chính, ngăn sau có flat pocket
 • Dây đeo có thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 42 - 50 cm

Túi Celine Teen Classic Bag In Box Calfskin Đen Best Quality

7.000.00012.000.000
 • Size 7.3 X 6 X 2.3 inch (18.5 X 15.5 X 6 cm)
 • Da box calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Xách tay, đeo chéo và đeo vai
 • Khoá bậc bằng kim loại mạ vàng
 • Hai ngăn chính, ngăn sau có flat pocket
 • Dây đeo có thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 42 - 50 cm

Túi Celine Teen Soft 16 In Smooth Calfskin Đen Best Quality

7.500.00013.000.000
 • Size 9 X 6 X 4 inch (23 X 15 X 10 cm)
 • Da smooth calfskin
 • Lót da suede calfskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá xoay turn lock
 • Hai ngăn bên trong
 • Ngăn kéo phụ trong cùng
 • Dây đeo có thể tháo rời, không thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 52 cm (20 inch)

Túi Celine Teen Soft 16 In Smooth Calfskin Tan Best Quality

7.500.00013.000.000
 • Size 9 X 6 X 4 inch (23 X 15 X 10 cm)
 • Da smooth calfskin
 • Lót da suede calfskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá xoay turn lock
 • Hai ngăn bên trong
 • Ngăn kéo phụ trong cùng
 • Dây đeo có thể tháo rời, không thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 52 cm (20 inch)

Túi Celine Teen Soft 16 In Supple Grained Calfskin Đen Best Quality

7.500.00012.000.000
 • Size 9 X 6 X 4 inch (23 X 15 X 10 cm)
 • Da bê hạt, grained calfskin
 • Lót da suede calfskin
 • Phần cứng kim loại màu vàng
 • Đeo chéo và đeo vai
 • Khoá xoay turn lock
 • Hai ngăn bên trong
 • Ngăn kéo phụ trong cùng
 • Dây đeo có thể tháo rời, không thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 52 cm (20 inch)

Túi Celine Triomphe Shoulder Bag In Đen Shiny Calfskin Best Quality

8.000.00011.000.000
 • Size 8 X 4 X 2 IN (20 X 10 X 4 CM)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Một ngăn to và 1 túi nhỏ bên trong dạng phẳng
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 21 - 25 cm

Túi Celine Triomphe Shoulder Bag In Pollen Shiny Calfskin Best Quality

6.500.00011.000.000
 • Size 8 X 4 X 2 IN (20 X 10 X 4 CM)
 • Shiny calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Một ngăn to và 1 túi nhỏ bên trong dạng phẳng
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 21 - 25 cm

Túi Celine Triomphe Shoulder Bag In Tan Natural Calfskin Best Quality

6.500.00011.000.000
 • Size 8 X 4 X 2 IN (20 X 10 X 4 CM)
 • Natural calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Một ngăn to và 1 túi nhỏ bên trong dạng phẳng
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 21 - 25 cm

Túi Celine Triomphe Shoulder Bag In Tromphe Canvas And Calfskin Tan Best Quality

6.500.00011.000.000
 • Size 8 X 4 X 2 IN (20 X 10 X 4 CM)
 • Triomphe canvas, viền da calfskin
 • Lót da lambskin
 • Phần cứng màu vàng
 • Đeo vai
 • Khoá TRIOMPHE kim loại mạ vàng
 • Một ngăn to và 1 túi nhỏ bên trong dạng phẳng
 • Dây đeo không thể tháo rời, có thể điều chỉnh
 • Độ dài dây đeo: 21 - 25 cm