Trang chủ » Túi xách & Ba Lô » Túi YSL » Túi YSL Niki Baby

Hiển thị tất cả 14 kết quả

Túi YSL Niki Baby Chain Bag In Black Đen Da Cừu 21CM Best Quality

7.500.00012.000.000
 • Size 21 x 16 x 7.5 cm
 • Da lambskin / cừu non, logo đen
 • Phần cứng bằng đồng nguyên khối cao cấp nhất
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi YSL Niki Baby Chain Bag In Crinkled Vintage Leather Đen Da Calfskin 21CM Best Quality

7.500.00012.000.000
 • Size 21 x 16 x 7.5 cm
 • Da calfskin hiệu ứng nhăn, logo đen
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi YSL Niki Baby Chain Bag In Crinkled Vintage Leather Trắng Da Calfskin 21CM Best Quality

7.500.00012.000.000
 • Size 21 x 16 x 7.5 cm
 • Da calfskin hiệu ứng nhăn, logo cùng màu da
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi YSL Niki Baby Chain Bag In Crinkled Vintage Leather Vàng Cát Da Calfskin 21CM Best Quality

7.500.00012.000.000
 • Size 21 x 16 x 7.5 cm
 • Da calfskin hiệu ứng nhăn, logo cùng màu da
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi YSL Niki Baby Chain Bag In Crinkled Vintage Leather Xám Đen Da Calfskin 21CM Best Quality

5.500.00010.000.000
 • Size 21 x 16 x 7.5 cm
 • Da calfskin hiệu ứng nhăn, logo cùng màu da
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi YSL Niki Baby Chain Bag In Crinkled Vintage Leather Xanh Đen Da Calfskin 21CM Best Quality

7.500.00012.000.000
 • Size 21 x 16 x 7.5 cm
 • Da calfskin hiệu ứng nhăn, logo cùng màu da
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi YSL Niki Baby Chain Bag In Crocodile Embossed Leather Đen Da Calfskin 21CM Best Quality

7.500.00012.000.000
 • Size 21 x 16 x 7.5 cm
 • Da calfskin hiệu ứng nhăn dập vân cá sấu, logo đen
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi YSL Niki Baby Chain Bag In White Trắng Da Cừu 21CM Best Quality

7.500.00012.000.000
 • Size 21 x 16 x 7.5 cm
 • Da lambskin / cừu non, logo trắng
 • Phần cứng bằng đồng nguyên khối cao cấp nhất
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi YSL Niki Medium Chain Bag In Black Đen Da Cừu 28CM Best Quality

8.000.00014.000.000
 • Size 28 x 20 x 8.5 cm
 • Da lambskin / cừu non, logo đen
 • Phần cứng bằng đồng nguyên khối cao cấp nhất
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi YSL Niki Medium Chain Bag In Crinkled Vintage Leather Đen Da Calfskin 28CM Best Quality

8.000.00014.000.000
 • Size 28 x 20 x 8.5 cm
 • Da calfskin hiệu ứng nhăn, logo đen
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi YSL Niki Medium Chain Bag In Crinkled Vintage Leather Trắng Da Calfskin 28CM Best Quality

8.000.00014.000.000
 • Size 28 x 20 x 8.5 cm
 • Da calfskin hiệu ứng nhăn, logo cùng màu da
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi YSL Niki Medium Chain Bag In Crinkled Vintage Leather Vàng Cát Da Calfskin 28CM Best Quality

8.000.00014.000.000
 • Size 28 x 20 x 8.5 cm
 • Da calfskin hiệu ứng nhăn, logo cùng màu da
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi YSL Niki Medium Chain Bag In Crocodile Embossed Leather Đen Da Calfskin 28CM Best Quality

8.000.00014.000.000
 • Size 28 x 20 x 8.5 cm
 • Da calfskin hiệu ứng nhăn dập vân cá sấu, logo đen
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi YSL Niki Medium Chain Bag In White Trắng Da Cừu 28CM Best Quality

8.000.00014.000.000
 • Size 28 x 20 x 8.5 cm
 • Da lambskin / cừu non, logo trắng
 • Phần cứng bằng đồng nguyên khối cao cấp nhất
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic