Hiển thị tất cả 9 kết quả

Túi Balenciaga Neo Cagole City Hand Bag Màu Đen SHW 39CM Best Quality

9.000.00016.000.000
 • Size 39 x 25 x 17 cm
 • Da arena lambskin, nhập khẩu Ý
 • Phần cứng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi hình thang
 • Hai tay cầm bằng da bện
 • Dây đeo có thể điều chỉnh và tháo rời (16,9 inch)
 • Phần cứng bằng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi lớn có khóa kéo phía trước gắn với dây da thắt nút
 • Túi lớn có khóa kéo bên trong
 • 1 túi nhỏ có khóa kéo có thể tháo rời
 • 1 gương trái tim rời
 • Logo Balenciaga in nổi trên gương đồng điệu
 • Lớp lót bằng vải cotton
 • Lau bằng vải mềm

Túi Balenciaga Neo Cagole City Hand Bag Màu Trắng SHW 39CM Best Quality

9.000.00016.000.000
 • Size 39 x 25 x 17 cm
 • Da arena lambskin, nhập khẩu Ý
 • Phần cứng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi hình thang
 • Hai tay cầm bằng da bện
 • Dây đeo có thể điều chỉnh và tháo rời (16,9 inch)
 • Phần cứng bằng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi lớn có khóa kéo phía trước gắn với dây da thắt nút
 • Túi lớn có khóa kéo bên trong
 • 1 túi nhỏ có khóa kéo có thể tháo rời
 • 1 gương trái tim rời
 • Logo Balenciaga in nổi trên gương đồng điệu
 • Lớp lót bằng vải cotton
 • Lau bằng vải mềm

Túi Balenciaga Neo Cagole City Hand Bag With Rhinestone Màu Đen SHW 39CM Best Quality

10.000.00017.000.000
 • Size 39 x 25 x 17 cm
 • Da arena lambskin, nhập khẩu Ý
 • Phần cứng kim loại đính đá rhinestone
 • Túi hình thang
 • Hai tay cầm bằng da bện
 • Dây đeo có thể điều chỉnh và tháo rời (16,9 inch)
 • Phần cứng bằng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi lớn có khóa kéo phía trước gắn với dây da thắt nút
 • Túi lớn có khóa kéo bên trong
 • 1 túi nhỏ có khóa kéo có thể tháo rời
 • 1 gương trái tim rời
 • Logo Balenciaga in nổi trên gương đồng điệu
 • Lớp lót bằng vải cotton
 • Lau bằng vải mềm

Túi Balenciaga Neo Cagole City XS Hand Bag Màu Đen SHW 26CM Best Quality

8.000.00012.000.000
 • Size 26 x 18 x 13 cm
 • Da arena lambskin, nhập khẩu Ý
 • Phần cứng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi hình thang
 • Hai tay cầm bằng da bện
 • Dây đeo có thể điều chỉnh và tháo rời (19,6 inch)
 • Phần cứng bằng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi lớn có khóa kéo phía trước gắn với dây da thắt nút
 • Túi lớn có khóa kéo bên trong
 • 1 túi nhỏ có khóa kéo có thể tháo rời
 • 1 gương trái tim rời
 • Logo Balenciaga in nổi trên gương đồng điệu
 • Lớp lót bằng vải cotton
 • Lau bằng vải mềm

Túi Balenciaga Neo Cagole City XS Hand Bag Màu Hồng SHW 26CM Best Quality

8.000.00012.000.000
 • Size 26 x 18 x 13 cm
 • Da arena lambskin, nhập khẩu Ý
 • Phần cứng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi hình thang
 • Hai tay cầm bằng da bện
 • Dây đeo có thể điều chỉnh và tháo rời (19,6 inch)
 • Phần cứng bằng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi lớn có khóa kéo phía trước gắn với dây da thắt nút
 • Túi lớn có khóa kéo bên trong
 • 1 túi nhỏ có khóa kéo có thể tháo rời
 • 1 gương trái tim rời
 • Logo Balenciaga in nổi trên gương đồng điệu
 • Lớp lót bằng vải cotton
 • Lau bằng vải mềm

Túi Balenciaga Neo Cagole City XS Hand Bag Màu Trắng SHW 26CM Best Quality

8.000.00012.000.000
 • Size 26 x 18 x 13 cm
 • Da arena lambskin, nhập khẩu Ý
 • Phần cứng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi hình thang
 • Hai tay cầm bằng da bện
 • Dây đeo có thể điều chỉnh và tháo rời (19,6 inch)
 • Phần cứng bằng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi lớn có khóa kéo phía trước gắn với dây da thắt nút
 • Túi lớn có khóa kéo bên trong
 • 1 túi nhỏ có khóa kéo có thể tháo rời
 • 1 gương trái tim rời
 • Logo Balenciaga in nổi trên gương đồng điệu
 • Lớp lót bằng vải cotton
 • Lau bằng vải mềm

Túi Balenciaga Neo Cagole City XS Hand Bag Màu Xanh Chuối SHW 26CM Best Quality

8.000.00012.000.000
 • Size 26 x 18 x 13 cm
 • Da arena lambskin, nhập khẩu Ý
 • Phần cứng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi hình thang
 • Hai tay cầm bằng da bện
 • Dây đeo có thể điều chỉnh và tháo rời (19,6 inch)
 • Phần cứng bằng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi lớn có khóa kéo phía trước gắn với dây da thắt nút
 • Túi lớn có khóa kéo bên trong
 • 1 túi nhỏ có khóa kéo có thể tháo rời
 • 1 gương trái tim rời
 • Logo Balenciaga in nổi trên gương đồng điệu
 • Lớp lót bằng vải cotton
 • Lau bằng vải mềm

Túi Balenciaga Neo Cagole City XS Hand Bag With Rhinestone Màu Trắng SHW 26CM Best Quality

8.000.00012.000.000
 • Size 26 x 18 x 13 cm
 • Da arena lambskin, nhập khẩu Ý
 • Phần cứng kim loại ánh bạc đính đá rhinestones
 • Túi hình thang
 • Hai tay cầm bằng da bện
 • Dây đeo có thể điều chỉnh và tháo rời (19,6 inch)
 • Phần cứng bằng kim loại ánh bạc cổ
 • Túi lớn có khóa kéo phía trước gắn với dây da thắt nút
 • Túi lớn có khóa kéo bên trong
 • 1 túi nhỏ có khóa kéo có thể tháo rời
 • 1 gương trái tim rời
 • Logo Balenciaga in nổi trên gương đồng điệu
 • Lớp lót bằng vải cotton
 • Lau bằng vải mềm

Túi Balenciaga Neo Cagole City XS Hand Bag With Rhinestone Màu Xanh Denim 26CM Best Quality

8.000.00012.000.000
 • Size 26 x 18 x 13 cm
 • Vải denim, nhập khẩu Ý
 • Phần cứng kim loại ánh bạc cổ đính rhinestones
 • Túi hình thang
 • Hai tay cầm bằng denim bện
 • Dây đeo có thể điều chỉnh và tháo rời (19.6 inch)
 • Phần cứng bằng kim loại ánh bạc cổ đính rhinestones
 • Túi lớn có khóa kéo phía trước gắn với dây da thắt nút
 • Túi lớn có khóa kéo bên trong
 • 1 túi nhỏ có khóa kéo có thể tháo rời
 • 1 gương trái tim rời
 • Logo Balenciaga in nổi trên gương đồng điệu
 • Lớp lót bằng vải cotton
 • Lau bằng vải mềm