Hiển thị tất cả 17 kết quả

Túi Jacquemus Le Chiquito Đen 12CM Best Quality

4.500.000
 • Size 12 x 9 x 5 cm
 • Túi xách bằng da
 • Tay cầm gia cố
 • Nắp gập từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi bên trong
 • Logo và phần cứng kim loại vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Long Boucle Màu Đỏ Best Quality

2.700.0007.000.000
 • Size 22 x 10 x 6 cm
 • Túi có cấu trúc bằng da bóng
 • Quai cầm được gia cố với khóa kim loại màu bạc
 • Khoá nam châm đóng mở nắp
 • Dây đeo điều chỉnh và có thể tháo rời
 • Túi trong
 • Logo và phụ kiện kim loại màu bạc
 • Lót đầy đủ bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Long Boucle Màu Nâu Best Quality

7.000.000
 • Size 22 x 10 x 6 cm
 • Patent leather structured bag
 • Quai cầm được gia cố với khóa kim loại màu bạc
 • Nắp gập nam châm
 • Dây đeo điều chỉnh và có thể tháo rời
 • Móc nhẫn gắn chữ được khắc
 • Túi trong
 • Logo và phụ kiện kim loại màu vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Moyen Đen 18CM Best Quality

4.000.0006.500.000
 • Size 18 x 13.5 x 8 cm
 • Túi xách bằng da
 • Tay cầm gia cố
 • Nắp gập từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi bên trong
 • Logo và phần cứng kim loại vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Moyen Đỏ Boucle 18CM Best Quality

2.700.0006.500.000
 • Le Chouchou
 • Size 18 x 13.5 x 8 cm
 • Túi có cấu trúc da mịn
 • Tay cầm phía trên có thể mở rộng, có thể quấn và đóng lại
 • Đóng nắp từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi nội thất
 • Logo và phần cứng kim loại bạc
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Moyen Nâu 18CM Best Quality

5.500.0006.500.000
 • Size 18 x 13.5 x 8 cm
 • Túi xách bằng da
 • Tay cầm gia cố
 • Nắp gập từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi bên trong
 • Logo và phần cứng kim loại vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Moyen Nâu 18CM Best Quality

6.500.000
 • Le Chouchou
 • Size 18 x 13.5 x 8 cm
 • Túi có cấu trúc da mịn
 • Tay cầm phía trên có thể mở rộng, có thể quấn và đóng lại
 • Đóng nắp từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi nội thất
 • Logo và phần cứng kim loại bạc
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Moyen Trắng 18CM Best Quality

4.000.0006.500.000
 • Size 18 x 13.5 x 8 cm
 • Túi xách bằng da
 • Tay cầm gia cố
 • Nắp gập từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi bên trong
 • Logo và phần cứng kim loại vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Moyen Xanh Nhạt 18CM Best Quality

5.500.0006.500.000
 • Size 18 x 13.5 x 8 cm
 • Túi xách bằng da
 • Tay cầm gia cố
 • Nắp gập từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi bên trong
 • Logo và phần cứng kim loại vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Nâu 12CM Best Quality

4.500.000
 • Size 12 x 9 x 5 cm
 • Túi xách bằng da
 • Tay cầm gia cố
 • Nắp gập từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi bên trong
 • Logo và phần cứng kim loại vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Noeud Quai Xoắn Beige 18CM Best Quality

6.500.000
 • Le Chouchou
 • Size 18 x 13.5 x 8 cm
 • Túi cấu trúc da trơn
 • Tay cầm phía trên có thể mở rộng, có thể quấn và đóng lại
 • Đóng nắp từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi nội thất
 • Logo và phần cứng kim loại vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Noeud Quai Xoắn Đen 18CM Best Quality

6.500.000
 • Le Chouchou
 • Size 18 x 13.5 x 8 cm
 • Túi cấu trúc da trơn
 • Tay cầm phía trên có thể mở rộng, có thể quấn và đóng lại
 • Đóng nắp từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi nội thất
 • Logo và phần cứng kim loại vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Noeud Quai Xoắn Mint 18CM Best Quality

6.500.000
 • Le Chouchou
 • Size 18 x 13.5 x 8 cm
 • Túi cấu trúc da trơn
 • Tay cầm phía trên có thể mở rộng, có thể quấn và đóng lại
 • Đóng nắp từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi nội thất
 • Logo và phần cứng kim loại vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Noeud Quai Xoắn Nâu 18CM Best Quality

6.500.000
 • Le Chouchou
 • Size 18 x 13.5 x 8 cm
 • Túi cấu trúc da trơn
 • Tay cầm phía trên có thể mở rộng, có thể quấn và đóng lại
 • Đóng nắp từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi nội thất
 • Logo và phần cứng kim loại vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Noeud Quai Xoắn Trắng 18CM Best Quality

6.500.000
 • Le Chouchou
 • Size 18 x 13.5 x 8 cm
 • Túi cấu trúc da trơn
 • Tay cầm phía trên có thể mở rộng, có thể quấn và đóng lại
 • Đóng nắp từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi nội thất
 • Logo và phần cứng kim loại vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Noeud Quai Xoắn Xanh 18CM Best Quality

6.500.000
 • Le Chouchou
 • Size 18 x 13.5 x 8 cm
 • Túi cấu trúc da trơn
 • Tay cầm phía trên có thể mở rộng, có thể quấn và đóng lại
 • Đóng nắp từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi nội thất
 • Logo và phần cứng kim loại vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton

Túi Jacquemus Le Chiquito Trắng 12CM Best Quality

4.500.000
 • Size 12 x 9 x 5 cm
 • Túi xách bằng da
 • Tay cầm gia cố
 • Nắp gập từ tính
 • Dây đeo dài có thể tháo rời
 • Túi bên trong
 • Logo và phần cứng kim loại vàng
 • Được lót hoàn toàn bằng cotton