Hiển thị tất cả 18 kết quả

Túi Balenciaga Hourglass Mini Black Đen 12CM Best Quality

5.000.0008.000.000
 • Size 12 x 8 x 5.5 cm
 • Da grained calfskin, nhập khẩu Ý
 • Hardware / Phần cứng:
 • Gold
 • Silver

Túi Balenciaga Hourglass Mini Black Đen Bóng 12CM Best Quality

5.000.0008.000.000
 • Size 12 x 8 x 5.5 cm
 • Da shiny box calfskin, nhập khẩu Ý
 • Hardware / Phần cứng:
 • Gold
 • Silver

Túi Balenciaga Hourglass Mini Black Đen Crocodile 12CM Best Quality

5.500.0008.000.000
 • Size 12 x 8 x 5.5 cm
 • Da calfskin dập vân cá sấu, nhập khẩu Ý
 • Hardware / Phần cứng:
 • Gold
 • Silver
 • Black

Túi Balenciaga Hourglass Mini Black Đen Logo 12CM Best Quality

5.500.0008.000.000
 • Size 12 x 8 x 5.5 cm
 • Da shiny box calfskin, nhập khẩu Ý
 • Silver Hardware

Túi Balenciaga Hourglass Small Beige Kem Crocodile 23CM Best Quality

5.500.00010.500.000
 • Size 23 x 24 x 10 cm
 • Da calfskin dập vân cá sấu, nhập khẩu Ý
 • Silver Hardware

Túi Balenciaga Hourglass Small Black Đen Crocodile 23CM Best Quality

5.500.00010.500.000
 • Size 23 x 24 x 10 cm
 • Da calfskin dập vân cá sấu, nhập khẩu Ý
 • Biến thể: Phần cứng / Hardware
 • Gold
 • Silver
 • Black

Túi Balenciaga Hourglass Small Black Đen Da Cừu Bóng 23CM Best Quality

5.500.00010.500.000
 • Size 23 x 24 x 10 cm
 • Da shiny box calfskin , nhập khẩu Ý
 • Biến thể: Phần cứng / Hardware
 •  Gold
 •  Silver
 •  Black

Túi Balenciaga Hourglass Small Black Đen Logo 23CM Best Quality

7.000.00010.500.000
 • Size 23 x 24 x 10 cm
 • Da shiny box calfskin, nhập khẩu Ý
 • Silver Hardware

Túi Balenciaga Hourglass Small Black Đen Reptile 23CM Best Quality

5.500.00010.500.000
 • Size 23 x 24 x 10 cm
 • Da calfskin dập vân bò sát reptile, nhập khẩu Ý
 • Gold Hardware

Túi Balenciaga Hourglass Small Pink Hồng Crocodile 23CM Best Quality

5.500.00010.500.000
 • Size 23 x 24 x 10 cm
 • Da calfskin dập vân cá sấu, nhập khẩu Ý
 • Silver Hardware

Túi Balenciaga Hourglass Small Red Đỏ Da Cừu Bóng 23CM Best Quality

5.500.00010.500.000
 • Size 23 x 24 x 10 cm
 • Da shiny box calfskin , nhập khẩu Ý
 • Biến thể: Phần cứng / Hardware
 • Gold
 • Silver
 • Red

Túi Balenciaga Hourglass Small White Trắng Crocodile 23CM Best Quality

5.500.00010.500.000
 • Size 23 x 24 x 10 cm
 • Da calfskin dập vân cá sấu, nhập khẩu Ý
 • Biến thể: Phần cứng / Hardware
 • Gold
 • Silver

Túi Balenciaga Hourglass Small White Trắng Da Cừu Bóng 23CM Best Quality

5.500.00010.500.000
 • Size 23 x 24 x 10 cm
 • Da shiny box calfskin , nhập khẩu Ý
 • Biến thể: Phần cứng / Hardware
 •  White
 •  Silver

Túi Balenciaga Hourglass Xs Black Đen 19CM Best Quality

5.000.0009.500.000
 • Size 19 x 13 x 8 cm
 • Da shiny box calfskin, nhập khẩu Ý
 • Hardware / Phần cứng:
 • Gold
 • Silver

Túi Balenciaga Hourglass Xs Black Đen Logo 19CM Best Quality

6.500.0009.500.000
 • Size 19 x 13 x 8 cm
 • Da shiny box calfskin, nhập khẩu Ý
 • Silver Hardware

Túi Balenciaga Hourglass Xs Sakura Pink Hồng Crocodile 19CM Best Quality

6.500.0009.500.000
 • Size 19 x 13 x 8 cm
 • Da calfskin dập vân cá sấu, nhập khẩu Ý
 • Hardware / Phần cứng:
 • Gold
 • Silver

Túi Balenciaga Hourglass Xs White Trắng Crocodile 19CM Best Quality

5.000.0009.500.000
 • Size 19 x 13 x 8 cm
 • Da calfskin dập vân cá sấu, nhập khẩu Ý
 • Hardware / Phần cứng:
 • Gold
 • Silver

Túi Gucci & Balenciaga Small Hourglass Bag Best Quality

7.000.00012.000.000
 • Size 22.5x14.5x10cm
 • GG supreme canvas