Hiển thị tất cả 20 kết quả

Túi Hermes Constance 18 Xám Vert Armande Epsom Khóa Vàng Khâu Tay Best Quality

9.000.00030.000.000
  • Size 18 x 15 x 4 cm
  • Màu xám Vert Armande
  • Da Epsom Pháp
  • Khoá mạ vàng 24K chống trầy, nhập khẩu Ý
  • Khâu tay 100% bằng chỉ sáp ong

Túi Hermes Constance 24 Đen Noir Epsom Khóa Bạch Kim Khâu Tay Best Quality

16.000.00032.000.000
  • Size 24 x 18 x 5 cm
  • Màu đen noir
  • Da epsom nhập khẩu từ Pháp / Đức
  • Khoá mạ platinum
  • Khâu tay 100%
  • Best Pháp: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 99% chính hãng
  • Best da nhập: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 97 - 98% chính hãng

Túi Hermes Constance 24 Gris Asphalt Epsom GHW Khâu Tay Best Quality

15.000.000
  • Size 24 x 18 x 5 cm
  • Da epsom khập khẩu, khoá mạ vàng 24K
  • Khâu tay
  • Fullbox, tặng ngựa

Túi Hermes Constance 24 Hồng Rose Mexico Epsom Alligator Lizard Buckle Khâu Tay Best Quality

38.000.000
  • Size 24 x 18 x 5 cm
  • Màu hồng Rose Mexico
  • Da epsom nhập khẩu từ Pháp / Đức
  • Khoá H từ da cá sấu và thằn lằn
  • Khâu tay 100%
  • Best Pháp: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 99% chính hãng
  • Best da nhập: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 97 - 98% chính hãng

Túi Hermes Constance 24 Nâu Vàng Epsom Khóa Vàng Khâu Tay Best Quality

16.000.00032.000.000
  • Size 24 x 18 x 5 cm
  • Màu nâu Gold
  • Da epsom nhập khẩu từ Pháp / Đức
  • Khoá mạ vàng 24K
  • Khâu tay 100%
  • Best Pháp: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 99% chính hãng
  • Best da nhập: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 97 - 98% chính hãng

Túi Hermes Constance 24 Trắng Kem Craie Epsom Khóa Vàng Khâu Tay Best Quality

16.000.00027.000.000
  • Size 24 x 18 x 5 cm
  • Màu kem Craie
  • Da epsom nhập khẩu từ Pháp / Đức
  • Khoá mạ vàng 24K
  • Khâu tay 100%
  • Best Pháp: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 99% chính hãng
  • Best da nhập: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 97 - 98% chính hãng

Túi Hermes Constance 24 Trắng Kem Nata Epsom Alligator Lizard Buckle Khâu Tay Best Quality

38.000.000
  • Size 24 x 18 x 5 cm
  • Màu trắng kem nata
  • Da epsom nhập khẩu từ Pháp / Đức
  • Khoá H từ da cá sấu và thằn lằn
  • Khâu tay 100%
  • Best Pháp: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 99% chính hãng
  • Best da nhập: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 97 - 98% chính hãng

Túi Hermes Constance 24 Xám Etoupe Epsom Khóa Bạch Kim Khâu Tay Best Quality

16.000.00032.000.000
  • Size 24 x 18 x 5 cm
  • Màu xám etoupe
  • Da epsom nhập khẩu từ Pháp / Đức
  • Khoá mạ platinum
  • Khâu tay 100%
  • Best Pháp: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 99% chính hãng
  • Best da nhập: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 97 - 98% chính hãng

Túi Hermes Constance 24 Xám Vert Amande Epsom Khóa Vàng Khâu Tay Best Quality

16.000.00030.000.000
  • Size 24 x 18 x 5 cm
  • Màu xám vert amande
  • Da epsom nhập khẩu từ Pháp / Đức
  • Khoá mạ vàng 24K
  • Khâu tay 100%
  • Best Pháp: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 99% chính hãng
  • Best da nhập: độ hoàn thiện và chất lượng tương đương 97 - 98% chính hãng

Túi Hermes Constance Mini 18 Đen Noir Epsom CK89 Khóa Vàng Khâu Tay Best Quality

9.000.00030.000.000
  • Size 18 x 15 x 4 cm
  • Màu đen / noir CK89
  • Da Epsom Pháp
  • Khoá mạ vàng 24K chống trầy, nhập khẩu Ý
  • Khâu tay 100% bằng chỉ sáp ong

Túi Hermes Constance Mini 18 Himalaya Alligator PHW Khâu Tay Best Quality

100.000.000180.000.000
  • Size 18 x 15 x 4 cm
  • Da cá sấu sông Nil màu Himalaya 01, hiệu ứng chuyển màu đỉnh cao tương tự như vùng núi tuyết Himalaya
  • Khoá mạ platinum
  • Khâu tay 100%

Túi Hermes Constance Mini 18 Hồng Mauve Pale Alligator PHW Khâu Tay Best Quality

90.000.000180.000.000
  • Size 18 x 15 x 4 cm
  • Màu hồng phấn Mauve Pale 09
  • Da cá sấu matte: sấu nội địa Trung, sấu sông Nile, sấu Mỹ
  • Khoá mạ platinum
  • Khâu tay 100%

Túi Hermes Constance Mini 18 Hồng Rose Mexico Shiny Alligator GHW Khâu Tay Best Quality

90.000.000180.000.000
  • Size 18 x 15 x 4 cm
  • Màu hồng Rose Mexico
  • Da cá sấu bóng: sấu nội địa Trung, sấu sông Nile, sấu Mỹ
  • Khoá mạ vàng 24K
  • Khâu tay 100%

Túi Hermes Constance Mini 18 Nâu Alezan Epsom Khóa Bạch Kim Khâu Tay Best Quality

9.000.00030.000.000
  • Size 18 x 15 x 4 cm
  • Màu nâu nhạt alezan
  • Da Epsom Pháp
  • Khoá mạ platinum chống trầy, nhập khẩu Ý
  • Khâu tay 100% bằng chỉ sáp ong

Túi Hermes Constance Mini 18 Nâu Vàng Epsom Khóa Vàng Khâu Tay Best Quality

13.500.00030.000.000
  • Size 18 x 15 x 4 cm
  • Màu nâu gold brown
  • Da Epsom Pháp
  • Khoá mạ vàng 24K chống trầy, nhập khẩu Ý
  • Khâu tay 100% bằng chỉ sáp ong

Túi Hermes Constance Mini 18 Trắng Blanc Epsom Khóa Bạch Kim Khâu Tay Best Quality

13.500.00030.000.000
  • Size 18 x 15 x 4 cm
  • Màu trắng blanc
  • Da Epsom Pháp
  • Khoá mạ platinum chống trầy, nhập khẩu Ý
  • Khâu tay 100% bằng chỉ sáp ong

Túi Hermes Constance Mini 18 Trắng Kem Craie Epsom Khóa Vàng Khâu Tay Best Quality

13.500.00030.000.000
  • Size 18 x 15 x 4 cm
  • Màu trắng kem craie
  • Da Epsom Pháp
  • Khoá mạ vàng 24K chống trầy, nhập khẩu Ý
  • Khâu tay 100% bằng chỉ sáp ong

Túi Hermes Constance Mini 18 Vàng Jaune Ambre Shiny Alligator GHW Khâu Tay Best Quality

90.000.000180.000.000
  • Size 18 x 15 x 4 cm
  • Màu vàng Jaune Ambre
  • Da cá sấu bóng: sấu nội địa Trung, sấu sông Nile, sấu Mỹ
  • Khoá mạ vàng 24K
  • Khâu tay 100%

Túi Hermes Constance Mini 18 Vàng Mimosa Matte Alligator PHW Khâu Tay Best Quality

90.000.000180.000.000
  • Size 18 x 15 x 4 cm
  • Màu vàng Mimosa
  • Da cá sấu mờ: sấu nội địa Trung, sấu sông Nile, sấu Mỹ
  • Khoá mạ platinum
  • Khâu tay 100%

Túi Hermes Constance Mini 18 Xám Etoupe Epsom Khóa Vàng Khâu Tay Best Quality

13.500.00030.000.000
  • Size 18 x 15 x 4 cm
  • Màu xám etoupe grey
  • Da Epsom Pháp
  • Khoá mạ vàng 24K chống trầy, nhập khẩu Ý
  • Khâu tay 100% bằng chỉ sáp ong