Hiển thị tất cả 14 kết quả

Show sidebar
-31%
Túi YSL Cassandra Medium Chain Bag Caviar Blanc 22CM Best Quality
Close

Túi YSL Cassandra Medium Chain Bag Caviar Blanc 22CM Best Quality

5.500.00011.000.000
 • Size 22 x 16.5 x 5.5 cm
 • Da bê hạt / caviar, lót da
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic
-12%
Túi YSL Cassandra Medium Chain Bag Grained Calfskin Màu Đen 22CM Best Quality
Close

Túi YSL Cassandra Medium Chain Bag Grained Calfskin Màu Đen 22CM Best Quality

7.500.00011.500.000
 • Size 22 x 16.5 x 5.5 cm
 • Da bê hạt, lót da
 • Tag vàng
-29%
Túi YSL Cassandra Medium Chain Bag In Crocodile Màu Đen 22CM Best Quality
Close

Túi YSL Cassandra Medium Chain Bag In Crocodile Màu Đen 22CM Best Quality

6.000.00011.500.000
 • Size 22 x 16.5 x 5.5 cm
 • Da bê dập vân cá sấu, lót da
 • Hardware: - Gold - Silver
-35%
Túi YSL Cassandra Medium Chain Bag In Crocodile Blanc Màu Trắng 22CM Siêu Cấp
Close

Túi YSL Cassandra Medium Chain Bag In Crocodile Màu Trắng 22CM Siêu Cấp

5.500.000
 • Size 22 x 16.5 x 5.5 cm
 • Da bê dập vân cá sấu, lót da
 • Tag vàng
-15%
Túi YSL Cassandra Medium Top Handle Grained Calfskin Blanc Màu Trắng 24CM Best Quality
Close

Túi YSL Cassandra Medium Top Handle Grained Calfskin Blanc Màu Trắng 24CM Best Quality

8.500.00011.000.000
 • Size 24 x 16 x 7.5 cm
 • Grained calfskin, lót da
 • Khoá vàng
-20%
Túi YSL Cassandra Medium Top Handle Grained Calfskin Màu Đen 24CM Best Quality
Close

Túi YSL Cassandra Medium Top Handle Grained Calfskin Màu Đen 24CM Best Quality

9.000.00012.000.000
 • Size 24 x 16 x 7.5 cm
 • Grained calfskin, lót da
 • Khoá vàng
-26%
Túi YSL Medium Cassandra Top Handle Smooth And Suede Leather Màu Đen 24CM Best Quality
Close

Túi YSL Cassandra Medium Top Handle Smooth And Suede Leather Màu Đen 24CM Best Quality

7.000.00011.000.000
 • Size 24 x 16 x 7.5 cm
 • Smooth and suede calfskin, lót da
 • Khoá vàng
-15%
Túi YSL Medium Cassandra Top Handle Smooth Calfskin Màu Đen 24CM Best Quality
Close

Túi YSL Cassandra Medium Top Handle Smooth Calfskin Màu Đen 24CM Best Quality

9.000.00011.000.000
 • Size 24 x 16 x 7.5 cm
 • Smooth calfskin, lót da
 • Khoá vàng
-21%
Túi YSL Cassandra Mini Top Handle Grained Calfskin Blanc Vintage Màu Trắng 20CM Best Quality
Close
-33%
Túi YSL Cassandra Mini Top Handle Grained Calfskin Dark Beige Màu Kem 20CM Best Quality
Close

Túi YSL Cassandra Mini Top Handle Grained Calfskin Dark Beige Màu Kem 20CM Best Quality

6.000.00011.000.000
 • Size 20 x 16 x 7.5 cm
 • Grained calfskin, lót da
 • Khoá bạc
-17%
Túi YSL Cassandra Mini Top Handle Smooth Calfskin Màu Đen 20CM Best Quality
Close

Túi YSL Cassandra Mini Top Handle Smooth Calfskin Màu Đen 20CM Best Quality

8.000.00010.000.000
 • Size 20 x 16 x 7.5 cm
 • Smooth calfskin, lót da
 • Khoá vàng
-19%
Túi YSL Cassandra Top Handle Bag Crocodile Black Gold Đen Khóa Vàng 20CM Best Quality
Close

Túi YSL Cassandra Top Handle Bag Crocodile Black Gold Đen Khóa Vàng 20CM Best Quality

7.000.00010.500.000
 • Size 20 x 16 x 7.5 cm
 • Da calfskin dập vân cá sấu
 • Khoá vàng
-31%
Túi YSL Cassandra Top Handle Bag Crocodile White Gold Trắng Khóa Vàng 20CM Best Quality
Close

Túi YSL Cassandra Top Handle Bag Crocodile White Gold Trắng Khóa Vàng 20CM Best Quality

5.500.00010.500.000
 • Size 20 x 16 x 7.5 cm
 • Da calfskin dập vân cá sấu
 • Khoá vàng
-19%
Túi YSL Cassandra Top Handle Grained Black Gold Đen Khóa Vàng Da Calfskin 20CM Best Quality
Close

Túi YSL Cassandra Top Handle Black Gold Đen Khóa Vàng Da Grained Calfskin 20CM Best Quality

7.000.00010.500.000
 • Size 20 x 16 x 7.5 cm
 • Da grained calfskin / da bê hạt
 • Khoá vàng