Hiển thị tất cả 7 kết quả

Túi Chanel 24C Mini Nano 31 Bag Màu Đen Da Calfskin GHW 20CM Best Quality

7.500.00012.000.000
 • Size 20.5 x 17.5 x 3.5 cm
 • Shiny calfskin, light gold hardware
 • Best Pháp: da và phần cứng nhập khẩu chất lượng tương đương chính hãng

Túi Chanel 24C Mini Nano 31 Bag Màu Đen Da Lambskin GHW 20CM Best Quality

7.500.00012.000.000
 • Size 20.5 x 17.5 x 3.5 cm
 • Crinkle shiny lambskin, light gold hardware
 • Best Pháp: da và phần cứng nhập khẩu chất lượng tương đương chính hãng

Túi Chanel 24C Mini Nano 31 Bag Màu Hồng Da Lambskin GHW 20CM Best Quality

9.000.00012.000.000
 • Size 20.5 x 17.5 x 3.5 cm
 • Crinkle shiny lambskin, light gold hardware
 • Best Pháp: da và phần cứng nhập khẩu chất lượng tương đương chính hãng

Túi Chanel 24C Mini Nano 31 Bag Màu Trắng Da Lambskin GHW 20CM Best Quality

9.000.00012.000.000
 • Size 20.5 x 17.5 x 3.5 cm
 • Crinkle shiny lambskin, light gold hardware
 • Best Pháp: da và phần cứng nhập khẩu chất lượng tương đương chính hãng

Túi Chanel 24S Micro 31 Bag Màu Đen Da Lambskin GHW 13CM Best Quality

9.000.000
 • Size 13 x 12 x 4 cm
 • Crinkle shiny lambskin, light gold hardware
 • Best Pháp: da và phần cứng nhập khẩu chất lượng tương đương chính hãng

Túi Chanel 31 Large Shopping Bag Đen Shiny Crumpled Calfskin GHW Best Quality

8.000.00020.000.000
 • Code: AS1010
 • Size: 37 x 39 x 8 cm
 • Handle: 20 cm
 • Strap drop: 42 cm
 • Da bê nhăn shiny crumpled calfskin
 • Phần cứng mạ vàng 14K
 • Khoá cài CC
 • Bên trong ngăn chính có hai ngăn phụ zipped compartment
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic

Túi Chanel 31 Mini Shopping Bag Đen Shiny Crumpled Calfskin GHW Best Quality

7.000.00017.000.000
 • Code: AS4133
 • Size: 22 x 23 x 5.5 cm
 • Handle: 20 cm
 • Strap drop: 42 cm
 • Da bê nhăn shiny crumpled calfskin
 • Phần cứng mạ vàng 14K
 • Khoá cài CC
 • Bên trong ngăn chính có ngăn phụ zipped compartment
 • Nguyên liệu nhập khẩu chuẩn authentic